Spółka od początku działalności zajmowała się wieloma zagadnieniami tj. handlem, usługami oraz produkcją.

Naszymi klientami są firmy działające na terenie miasta Warszawy i jej okolic. Są to głównie:
- biura projektów,
- firmy developerskie,
- firmy handlowe
oraz inne firmy usługowe (biura tłumaczeń, ogłoszeń, usług doradczych).

Wielu potencjalnych Klientów zastanawia się czy wybrać Biuro Rachunkowe czy też zatrudnić u siebie księgową. Za podpisaniem umowy z naszym Biurem Rachunkowym przemawiają następujące fakty:

Agre-Finans zatrudnia wyspecjalizowanych fachowców zdolnych rozwiązać najbardziej złożone problemy księgowe, podatkowe czy kadrowe,

Agre-Finans nie weźmie zwolnienia lekarskiego, urlopu i nie porzuci pracy,

Agre-Finans odpowiada całym swoim majątkiem i ponadto jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ewentualnych zawinionych u Klienta strat.

Agre-Finans obsługuje przeróżne podmioty gospodarcze, często z bardzo wielu branż, dzięki czemu nasi pracownicy są w stanie posiąść różnorodną wiedzę, przydatną do prawidłowej obsługi firmy Klienta.

Agre-Finans ma zarówno większe doświadczenie, jak i możliwości w przypadku sporu z Urzędem Skarbowym, prawdopodobieństwo kontroli Podatnika - Naszego Klienta jest mniejsze, niż wtedy, gdy zatrudnia księgową (piony kontroli urzędów wiedzą, że mają dużo mniejszą szansę znalezienia nieprawidłowości w dokumentacji prowadzonej przez dobre Biuro Rachunkowe).

Dokumentacja księgowa przechowywana w biurze pozwoli uniknąć kontroli w siedzibie firmy i nękania Podatnika.
Przywiązujemy dużą wagę do dokładności, która jest wyjątkowo potrzebna przy rozliczeniach podatkowych.

Powierzone nam zadania wykonujemy sumiennie i solidnie.

Współpracujemy z indywidualnymi klientami i firmami – zaufało nam wiele Spółek, jak również osób prywatnych.

Na rynku funkcjonuje duża ilość przedsiębiorstw o zróżnicowanych profilach działania.

Jesteśmy w stanie zająć się każdą firmą bez względu na branżę oraz ilość zatrudnionych pracowników.

Wprowadzamy do naszej oferty e-ksiegowość polegającą między innymi na 24 godzinnym dostępie do bazy danych on-line z możliwością wykonywania wielu zestawień bez konieczności kontaktowania się z Agre-Finans.

Jesteśmy firmą z dużym doświadczeniem z wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, która obsługuje podatnika rzetelnie, kompleksowo i nie boi się kontroli skarbowych.

Współpraca z naszą firmą to fachowa, rzetelna i miła obsługa.Oferujemy szereg promocji dla Klientów:

- indywidualne oferty dla firm nowopowstających oraz zmieniających Biuro Rachunkowe, zmieniających księgowość wewnętrzną (pracownicy działu księgowości na etacie) na zewnętrzną – na nasze Biuro Rachunkowe,

- bezpłatne porady przy zakładaniu i rejestracji firmy oraz przy wyborze formy opodatkowania i rodzaju prowadzonych ksiąg rachunkowych,

- wysokie rabaty dla firm rozpoczynających działalność i zmieniających Biuro Rachunkowe.

Ponieważ każda firma jest inna – dla każdego Klienta wycena jest indywidualna.
Wycena usługi po wypełnieniu formularza kontaktowego.

Zapewniamy poufność informacji i danych biznesowych. Z nami Klienci łączą się na długie lata.

Biuro Rachunkowe AGRE-FINANS Sp.z o.o. specjalizuje się w usługowym, komputerowym prowadzeniu:

- Ksiąg Rachunkowych,
- Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
- Ryczałtu Ewidencjonowanego

Przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania SYMFONIA firmy SAGE.

W ramach prowadzenia Ksiąg Rachunkowych, oprócz miesięcznych rozliczeń podatkowych i ZUS, sporządzamy dla Firm:
- Politykę Rachunkowości,
- Zakładowy plan kont odpowiedni dla rodzaju działalności,
- Rozliczenie roczne PDOP – CIT 8,
- Roczne Sprawozdania Finansowe w tym:
- bilans wraz z załącznikami,
- rachunek zysków i strat,
- informację dodatkową,
- rachunek przepływów pieniężnych (cash flow),
- zestawienie zmian w kapitale własnym oraz dokonujemy rozliczeń: rocznych Właścicieli oraz Firmy z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Biuro prowadzi wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe:
- dziennik,
- księgę główną,
- księgi pomocnicze,
- zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych,
- ewidencje środków trwałych,
- ewidencje wyposażenia,
- ewidencje podatku od towarów i usług (VAT), rozliczenia z ZUS.

W ramach prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR) sporządzamy:
- ryczałtową ewidencję przychodów i kosztów,
- ewidencję środków trwałych,
- ewidencję wyposażenia,
- ewidencję podatku od towarów i usług (rejestry VAT),
- rozliczenia Właścicieli,
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz:
- prowadzimy pełną płacowo-kadrową obsługę pracowników.

W ramach Ryczałtu Ewidencjonowanego sporządzamy:
- ryczałtową ewidencję przychodów (ryczałt ewidencjonowany),
- ewidencję podatku od towarów i usług (rejestry VAT),
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz - prowadzimy obsługę płacowo-kadrową pracowników.

Zgłoszenia do ZUS:
- ZUA
- ZCNAAGRE-FINANS Sp. z o.o. zajmuje się również prowadzeniem dokumentacji kadrowo-płacowej.

Przygotowujemy dokumenty związane ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i inne wymagane przepisami Kodeksu Pracy.

Kontrolujemy ważność okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp oraz ewidencję urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji (ZUS Z-3, Z-3a).

Rejestrujemy pracowników w ZUS. W imieniu Pracodawcy wystawiamy zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzeń. W razie potrzeby sporządzamy sprawozdawczość dla GUS.

Sporządzamy raporty kadrowo-płacowe, tzn:
- listy płac,
- imienne raporty osób ubezpieczonych (RMUA),
- deklaracje ZUS DRA,
- deklaracje podatku od osób fizycznych (PIT 4R),
- przekazujemy drogą elektroniczną dokumenty do ZUS,
- udzielamy pomocy w organizacji szkoleń BHP,
- umowy o pracę, świadectwa pracy, przeszeregowania, itp…